कर्नाटकनिर्वाचनम् (Karnataka Election)

सर्वे समाचारमाध्यमानि विरुवन्ति कर्णाटकराज्यस्य निर्वाचनस्य परिणामः अतिमहत्वपूर्णः अस्ति। यं दलं पराजितं भविष्यति तस्य २०१९वर्षस्य महति निर्वाचने पराजयः निश्चितः अस्ति इति पण्डिताः वदन्ति। अहं मन्ये सर्वं मिथ्या अस्ति। मईमासस्य अन्ते जनाः इदं विस्मरिष्यन्ति।तस्मात् परिणामविश्लेषणे कालः नष्टः न कर्तव्यः।

२०१८-०५-१२ शनिवासरः (2018-05-12 Saturday)

Advertisements