संस्कृते लिखामः इति ख्याता विशालाक्षीमहाभागा (Smt. Vishaalaakshii)

अद्य संस्कृते लिखामः इति ख्याता विशालाक्षीमहाभागा आवां किरातार्जुनीयम् इत्यस्य एकं श्लोकम् अध्यापयत्। तस्याः पाठनशैली अतिरुचिकरा अस्ति। सा आवाभ्याम् अध्यापनेन भृशम् आनन्दम् अददात्।

२०१८-०२-२५ रविवासरः (2018-02-25 Sunday)

Advertisements