भरतव्यासः दिवं गतः (Bharat Vyas Passed Away)

भरतव्यासस्य दुःखदः समाचारः श्रुत्वा मम मनसि अतीवशोकः जायते। सः मम सहपाठी मित्रं च आसीत्। भरतस्य मुखं सदैव स्मितास्पदम् आसीत्। मया कदापि सः स्मितं विना न दृष्टः। वयं प्रार्थामहे तस्य दिवङ्गतस्य आत्मनः निवासः ईश्वरगृहे भवेत्।

LateBharatVyas18Feb2018

Bharat Vyas – 18 Feb 2018

२०१८-०२-१८ रविवासरः (2018-02-18 Sunday)

Advertisements