अवकाशः अवसितः (Holidays are over)

यस्य अवकाशकालस्य समग्रवर्षे प्रतीक्षा भवति सः अवकाशकालः अवसितः। अद्य अहं कार्यालयम् प्रत्यागच्छम्। प्रायः नूतनवर्षस्य कार्यकालस्य प्रथमे दिवसे कतिपयाः सहकर्मिणः एव आगच्छन्ति किन्तु अद्य नैके सहकर्मिणः कार्यालये आसन्। किन्तु कार्यालये दुग्धं नासीत् तस्मात् चायपानं विना एव अखिलदिवसम् अक्षपयम्।

२०१७-०१-०३ मङ्गलवासरः (2017-01-03 Tuesday)

Advertisements