प्रत्यागच्छम् (Return)

अद्य अहं न्यूयोर्कनगरतः केन्बरानगरं प्रत्यागच्छम्। न्यूयोर्कनगरे ग्रीष्मकालः अस्ति अत्र शीतकालः अस्ति। तत्र वातानुकूलयन्त्रेण शीतलः पवनः वाति अत्र घर्मयन्त्रेण उष्णः पवनः वाति। तत्र बहिः कोलाहलः आसीत् अत्र बहिः शान्तिः। एकस्मिन् दिवसे एव महत् परिवर्तनम् अभवत्।

२०१६-०९-०२ शुक्रवासरः (2016-09-02 Friday)

Advertisements