जगन्नाथयात्रा (Lord Jagannath Yatra)

अद्य अस्माभिः मन्दिरे जगन्नाथयात्रापर्व अपाल्यत। प्रायः शत् जनाः उत्सवे आसन्।

२०१६-०७-०६ बुधवासरः (2016-07-06 Wednesday)