हसामि अथवा रोदिमि (Should I laugh or cry)

तारकमेहता-का-उल्टा-चश्मा इति दूरदर्शनकार्यक्रमेण कीर्तिमानं स्थापितम्http://indiatoday.intoday.in/story/taarak-mehta-ka-ooltah-chashmah-enters-limca-book-of-records-lifetv/1/683515.html । तत् पठित्वा हसामि अथवा रोदिमि इति अपि न जानामि। बुद्धिः रोदिति किन्तु मनः हसति।

२०१६-०६-०४ शनिवासरः (2016-06-04 Saturday)

Advertisements