पूर्णतां गतः (Completed)

गत मासद्वयात् एकं पाठ्यक्रमं पाठयामि स्म। सः पाठ्यक्रमः अद्य पूर्णतां गतः। अद्य प्रभृति पुनः संस्कृताभ्यासं आरप्स्यामि।

२०१६-०५-२९ रविवासरः (2016-05-29 Sunday)

Advertisements