इति उक्त्वा हिमांशुः अरुणम्

अपि भवान् ऊहितुं शक्नोति अहम् अरुणजेटलीवर्यं कस्मिन् विषये व्याख्यानं ददामि| एते चित्रे ३०मार्च२०१६तिथौ केन्बरानगरे योजमाने कार्यक्रमे विहिते|

Advertisements