लक्ष्मीः अजायत (Lakshmi is born)

अस्मिन् उत्कर्षहर्षावसरे होलिकापर्वणि केन्बरानगरे वयम् अन्यतमस्य हर्षस्य कारणम् अप्राप्नुम। शुक्रवासरे सायं पञ्चविंशतिपञ्चवादने श्रीमतीपूजापाण्डेयमहभागा केन्बरामगरे केल्वरीचिकित्सालये एकां लक्ष्मीं जन्म अददात्। वयं दम्पती श्रीमतीपूजामहाभागं पण्डितप्रकाशपाण्डेयवर्यं च अभिनन्दनं पाठयामः। ईश्वरं नवकन्यायाः दीर्घायुषे सौभाग्याय च प्रार्थामहे।

२०१६-०३-२६ शनिवासरः (2016-03-26 Saturday)

Advertisements