√प॒दँ॒ गतौ (pad to go, to attain)

√प॒दँ॒ गतौ दिवादिगणीयः आत्मनेपदी अनिट् अत्युपयोगी धातुः अस्ति।
√पद् (to go, to attain) पद्यते पत्स्यते। पत्तुम् पत्तव्य पत्त्व (प्रपद्य) पन्न पद्यमानः पद्यते पादयति/ते पित्सते। पेदे पेदाते पेदिरे। श्रीअरविन्दाश्रम-संस्कृतकार्यालये प्रकाशितः सम्भाषण-सहायः इति पुस्तकात्।

२०१६-०२-०९ मङ्गलवासरः (2016-02-09 Tuesday)

Advertisements