अहङ्कारी ईर्ष्यालुः क्रोधी (Arrogant, jealous, and angry)

मम मित्रेण विजयेन अद्य प्रेषितः सन्देशः।
अहङ्कारिणे ईश्वरः नास्ति।
नास्ति ईर्ष्यालवे प्रतिवेशी।
क्रोधिने मित्रं नास्ति।

२०१६-०२-०२ मङ्गलवासरः (2016-02-02 Tuesday)

Advertisements