समासानां लक्षणानि (Characteristics of Samas)

पूर्वेऽव्ययेऽव्ययीभावोऽमादौ तत्पुरुषः स्मृतः।
चकारबहुलो द्वन्द्वः सङ्ख्यापूर्वो द्विगुर्मतः।
यस्य येन बहुव्रीहिः स चासौ कर्मधारयः॥
सुरभारती – चतुर्थः भागः – श्रीअरविन्दाश्रमः पुद्दुचेरी।

२०१६-०१-०८ शुक्रवासरः (2016-01-08 Friday)

Advertisements