श्रीगणेशः (Sri Ganesh)

मम नववर्षस्य प्रथमस्य दिवसस्य श्रीगणेशः मन्ये शोभनम् अभवत्। अद्य प्रातःकाले विद्यावाचस्पति इति उपाध्यै मया द्वे शोधपत्रे परीक्षिते। एकं शोधपत्रं दक्षिणाफ्रिकादेशात् अन्यत् सिंहपुरदेशात् आगच्छत्। अहम् इच्छामि अस्मात् एव कार्यरतः अयं २०१६तमवर्षः गच्छेत्।

२०१६-०१-०१ शुक्रवासरः (2016-01-01 Friday)

Advertisements