सत्यनारायणकथा (Satyanarayan Katha)

अद्य केन्बरानगरे अवकाशः अस्ति। देशस्य अन्येषु भागेषु अवकाशः नास्ति। अद्य मम मित्रस्य प्रकाशवर्यस्य गृहे सत्यनारायणकथायाः आयोजनम् आसीत्। अस्माभिः कथां श्रुत्वा आनन्दः प्राप्तः।

२०१५-०९-२८ सोमवासरः (2015-09-28 Monday)

Advertisements