कृशरः (Khichadi)

रविवासरे मध्याह्नस्य भोजनाय कृशरः आसीत्। यदा वयं कृशरं खादामः स्म तदा आवयोः कन्या अवदत् – भोजनेषु किमपि नास्ति यत् पक्तुं ईदृशं सरलं अस्ति किन्तु स्वादे ईदृशं उत्तमम् अस्ति।

२०१५-०५-१९ मङ्गलवासरः (2015-05-19 Tuesday)

Advertisements