अनुशीलनम् (Practice)

अद्य द्विसप्ताहपरं श्रीमतीसौम्यामहाभागा व्योमपाठशालायां तिङन्तप्रक्रियायाः वर्गे अध्यापनार्थम् आगच्छत्। सा दिवादिगणस्य तुदादिगणस्य प्रक्रियायाः अनुशीलनम् अकारयत्।

२०१५-०५-१० रविवासरः (2015-05-10 Sunday)

Advertisements