माल्कमफ्रेज़र (Malcom Fraser)

यदा अहं प्रथमे औस्ट्रेलियादेशम् आगच्छम् तदा माल्कमफ्रेज़रः प्रधानमंत्री आसीत्। सः दिवं गतः – http://en.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Fraser। गते वयसि सः स्वस्य राजनीतिकविरोधिनां समीपे आसीत्। सः सज्जनः पुरुषः आसीत्। तस्य मोक्षाय प्रार्थे।

२०१५-०३-१९ गुरुवासरः (2015-03-19 Thursday)