पुतिनराहुलौ (Putin and Rahul)

रूसदेशे पुतिनः अलक्षितः भारतदेशे राहुलः अलक्षितः मन्ये तौ स्विट्जरलेण्डदेशे स्तः तत्र पुतिनः राहुलं वाममार्गीयां राजनीतिं शिक्षयति।

२०१५-०३-१५ रविवासरः (2015-03-15 Sunday)

Advertisements