लीयते (Disappears)

√लीङ् श्लेषणे (११७९) – दिवादिगणीयः आत्मनेपदी अनिट् धातुः अस्ति। अमावस्यायां चन्द्रमाः लीयते। वारं वारं सः कार्यालयात् प्रलीयते।

२०१५-०१-२५ रविवासरः (2015-01-25 Sunday)

Advertisements