महेन्द्रसिंहस्य वारः पारयति (Mahendar Singh’s Innings are Over)

अद्य मेल्बोर्ननगरे बोर्डर-गवास्कर-वैजयन्ती-स्पर्धायां मध्ये महेन्द्रसिंहधोनीवर्यः फालक-निकष-स्पर्धायाः स्वनिवृत्तिम् अघोषयत्।

२०१४-१२-३० मङ्गलवासरः (2014-12-30 Tuesday)

Advertisements