नपुंसकस्य झलचः (num aagam for neuter)

नपुंसकस्य झलचः (अङ्गस्य नुम् सर्वनामस्थाने)॥७-१-७२॥
सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ (नोपधायाः अङ्गस्य दीर्घ)॥६-४-८॥

२०१४-१२-०७ रविवासरः (2014-12-07 Sunday)

Advertisements