पटनानगरे दशहरा-उत्सवे सम्मर्दे त्रयस्त्रिंशत् जनाः स्वर्गलोकं गताः। तत् ज्ञात्वा अहं दुःखी अस्मि। दिवंगतानां सद्गतिं कामये । ईश्वरः तेषां स्वलोके नयेत् इति प्रार्थे ।

Advertisements