अलक्षितः (Disappeared)

सत्यनारायणव्रतकथायाम् अलक्षितः इति गायाब हो गया इति अर्थे प्रयुक्तः। सत्यनारायणव्रतकथा संस्कृतभाषायाम् एव पठनीया। भाषा सरला अस्ति रुचिकरा च अस्ति।

२०१४-१०-०१ बुधवासरः (2014-10-01 Wednesday)

Advertisements