चत्वारि प्रस्तुतिकरणानि (Four Presentations)

अद्य मम चतुर्णां शोधपत्राणां प्रस्तुतिकरणम् आसीत्। द्वे शोधपत्रे मम सहलेखकेन प्रस्तुते द्वे शोधपत्रे मया प्रस्तुते।

२०१४-०८-२७ बुधवासरः (2014-08-27 Wednesday)

Advertisements