वडोदरानगरात् अपागच्छम् (Departed from Vadodara)

अद्य अपराह्णे एकवादने वडोदरनागरात् वोल्वो इति यानेन मम अग्रजेन सह कर्णावतीनगराय अपागच्छम्। कर्णावतीनगरतः विमानेन मुम्बईनगरेन केपटाऊननगरप्रतिम् अगच्छम्।

२०१४-०८-२३ शनिवासरः (2014-08-23 Saturday)

Advertisements