अपागच्छम् (Departed)

अद्य अहं केन्बरानगरतः वोशिंटननगराय अपागच्छम्। दिव्यांशुः मां प्रातः नववादने विमानस्थलम् अनयत्। त्रिवारं विमानं परिवर्त्य रात्रौ सार्ध-एकादशवादने मया वोशिंटननगरं प्राप्तम्।

२०१४-०७-२७ रविवासरः (2014-07-27 Sunday)

Advertisements