स्वामी दामोदरानन्दः दिवं गतः (Swami Damodaranandaji leaves his body)

ह्यः बेलूरमठे गुरुपूर्णिमातिथौ स्वामी दामोदरानन्दः दिवं गतः। सः पञ्चनवतिवर्षीयः आसीत्। सः रामकृष्णाश्रमस्य सन्न्यासी आसीत्। १९७७-२०००वर्षपर्यन्तं फीजिदेशे स्वामिविवेकानन्दपाठशालायाः रामकृष्णाश्रमस्य च कार्यं तेन विहितम्।
सः प्रतिवर्षे औस्ट्रेलिया-न्यूज़ीलेण्डदेशयोः भ्रमणम् अकरोत्। यदा सः केन्बरानगरे आगच्छत् तदा कतिपयवारम् अस्माकं गृहे अतिष्ठत्। सः बालसमः आसीत् सर्वान् आदरभावेण प्रीतिभावेन च अमिलत्। सः सत्यमेव सन्न्यासी आसीत्।

२०१४-०७-१४ सोमवासरः (2014-07-14 Monday)

Advertisements