उपन्यस्तम् (Explained)

षष्ठे दृश्ये संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यम्, तस्याः शिक्षणे काठिन्यं तस्य निराकरणं च उपन्यस्तम्। इदं वाक्यम् अस्ति लोकसंस्कृतम्, पञ्चदशवर्षम्, द्वितीयतृतीयाङ्कौ विक्रम्-संवत२०५६, ज्येष्ठः, श्रावणः इति पत्रिकायाम्। तां पत्रिकां श्रीअरविन्दाश्रमः प्रकाशयति।

२०१४-०५-११ रविवासरः (2014-05-11 Sunday)

Advertisements