सन्निभः (like)

कर्णावती अमरावतीसन्निभा अस्ति। तस्य अश्वाः अन्तरिक्षविमानसन्निभाः उड्डयन्ति। तस्य गृहः राष्ट्रपतिभवनसन्निभः अस्ति।

२०१४-०४-१९ शनिवासरः (2014-04-19 Saturday)

Advertisements