भार्या शिविराय गता (Wife gone for a camp)

मम भार्या अद्य तस्याः विद्यालयेन आयोजितेन शिविराय अगच्छत्। सा शुक्रवासरे सायङ्काले प्रत्यागमिष्यति।

२०१४-०३-१९ बुधवासरः (2014-03-19 Wednesday)

Advertisements