दिव्यांशुः सिडनीनगरम् अगच्छत् (Divyanshu Went to Sydney)

दिव्यांशुः रविवासरे सोमवासरे च केन्बरा नगरे आसीत् अद्य सः सिडनीनगरम् अगच्छत्। सः अतीव व्यस्तः अस्ति तस्मात् प्रत्येकस्मिन् सप्ताहे केन्बरानगरं न आगच्छति।

२०१४-०३-११ मङ्गलवासरः (2014-03-11 Tuesday)

Advertisements