वाञ्छितः परिणामः (Desired Result)

२०१३-नवम्बर-दिसेम्बर-मासोः भारतदेशे चतुर्षु राज्येषु निर्वाचनम् आसीत्। तस्य निर्वाचनस्य परिणामः मम वाञ्छितः परिणामः अस्ति। मम इच्छा आसीत् दिल्लीराज्ये अरविन्दवर्यः मुख्यमंत्रिपदं तिष्ठेत् इति। सः साधुजनः अस्ति सर्वस्य उपकारं करिष्यति।

२०१३-१२-२३ सोमवासरः (2013-12-23 Monday)

Advertisements