दिव्यांशुः प्रत्यागच्छति (Divyanshu Returns)

दिव्यांशुः सिडनीनगरात् अद्य अपराह्ने त्रिवादने प्रत्यागच्छत्। विमानस्थलम् अस्माकं गृहात् किलोमीटरमितस्य अन्तरे अस्ति। तं नयनाय पञ्चदशनिमिषमात्रम् अभवत्।

२०१३-०५-०१ बुधवासरः (2013-05-01 Wednesday)

Advertisements