सीजरचावेजदिवसः (Cesar Chavez Day)

श्वः विश्वविद्यालये सीजरचावेजदिवसाय अवकाशः अस्ति। मया अनुमानितम् ईस्टर-पर्वणे अवकाशः भविष्यति किन्तु ईस्टर-पर्वणे अत्र कोऽपि अवकाशः नास्ति। ओस्ट्रेलियादेशे ईस्टर-पर्वणे शुक्रवासरः प्रभृति सोमावासरपर्यन्तम् अवकाशः भवति।

२०१३-०३-२८ गुरुवासरः (2013-03-28 Thursday)

Advertisements