भारतेन पराजितः (Defeated by India)

मया न चिन्तितं भारतदेशः ओस्ट्रेलियादेशं द्वितीयफालकस्पर्धायां पराजयिष्यते। ह्यः भारतेन ओस्ट्रेलियादेशः पराजितः। अहम् आनन्दम् अनुभविष्यामि किन्तु तस्मात् आश्चर्यम् अधिकम् अस्ति।

२०१३-०३-०५ मङ्गलवासरः (2013-03-05 Tuesday)

Advertisements