अभ्यागतः (Having Come or visiting or a guest or having arrived)

अभ्यागतः रामः त्रिदिवसाय अत्र स्थास्यति। अभ्यागतेभ्यः जलपानम् आनय। तत्र अभ्यागतः मया ज्ञातं अत्र न आगन्तव्यम् इति।

२०१३-०२-२० बुधवासरः (2013-02-20 Wednesday)

Advertisements