प्रेरणा तीव्रयानः भुसावलसंगमात् निष्क्रान्तः (Prerana Express departs Bhusaval Junction)

प्रेरणा तीव्रयानो नाम संस्कृतवृत्तपत्रक्रमं मासत्रयं भुसावलसंगमे स्थित्वा संप्रति अलीकं, अभियोजकः, महाकुंभ इति स्थानकत्रयमतिक्रम्य अमदावादनगरं प्रति त्वरतीव। इदमपि हिमांशुवर्यस्य अनुग्रहमेव।

२०१३-०२-०४ इन्दुवासरः (2013-02-04 Monday)

Advertisements