द्वितीया विभक्तिः – ३ (Accusative Case – 3)

अभिनिविशते धिक् त्वाम् अभिक्रुध्यति निन्दति।
उपर्युपरि चाधोऽधः अभिद्रुह्यति चाध्यधि॥
सुरभारती – चतुर्थः भागः – Sanskrit Karyalaya, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 605002

२०१२-०९-२३ रविवासरः (2012-09-23 Sunday)