वसन्तऋतोः आरम्भः (Beginning of Spring)

अस्मिन् वर्षे शीतऋतौ प्रखरशैत्यम् आसीत्। वसन्तस्य प्रारम्भः (१.९.२०१२)अपि शैत्यात् अभवत् किन्तु गतद्विदिवसात् शैत्यम् अपचितम्।

२०१२-०९-११ मङ्गलवासरः (2012-09-11 Tuesday)

Advertisements