षडयन्त्रम् (Conspiracy)

सोनियामहाभागा वदति प्रशासनस्य उपरि भ्रष्टाचारस्य आरोपः एकं षडयन्त्रम् अस्ति इति। आरोपानां सूची स्पष्टा अस्ति। तेषां प्रत्युत्तरं ददातु अथवा मिथ्या आरोपः अस्ति इति कथयतु। आरोपः कथं षडयन्त्रम् अस्ति इति अहं न अवगच्छामि।

२०१२-०६-०५ मङ्गलवासरः (2012-06-05 Tuesday)

Advertisements