चरः (Formerly)

आकाशवाण्याः समाचारे अस्ति नारायणदत्ततिवारी राज्यपालचरः इति। रामः अध्यापकचरः इदानीं निवृतः अस्ति। अटलबिहारीवाजपेई-प्रधानमंत्रिचरः अस्ति। सः क्रीडादलस्य नायकचरः अस्ति। विजयसिंहः सेनापतिचरः अस्ति।

२०१२-०५-१३ रविवासरः (2012-05-13 Sunday)

Advertisements