उपदाय (Having Brought)

श्वः रुप्यकाणि उपदाय वस्त्राणि क्रेष्यामि। श्वः अहं पुस्तकम् उपदाय पुस्तकालये प्रत्यावर्तयिष्ये। ह्यः सः मम पुस्तकम् उपदाय प्रत्यावर्तयत।

२०१२-०५-०२ बुधवासरः (2012-05-02 Wednesday)

Advertisements