नैष्ठिकः दिवसः (Perfect Day)

अद्यतनस्य दिवसः नैष्ठिकः दिवसः आसीत्। न उष्णः न शीतः नाति वातः मन्दः वातः। यस्मात् तुलसीदासः रामजन्मनः दिवसस्य वर्णनं करोति तस्मात् दिवसः अद्य अत्र आसीत्।

२०१२-०३-३१ शनिवासरः (2012-03-31 Saturday)

Advertisements