प्रतिभापाटिलमहोदया (Smt Pratibha Patil)

प्रतिभापाटिलमहोदया अनवरतं विश्वभ्रमणं करोति। तस्याः भ्रमणं कस्मै लाभकरम् अस्ति इति अहं चिन्तयामि। अहं मन्ये इदृक् धनस्य व्ययः क्रूराचारः अस्ति। इदृशः नेतारः दानवाः सन्ति।

२०१२-०३-३० शुक्रवासरः (2012-03-30 Friday)

Advertisements