स्वामिनारायणः (Swaminarayana)

अद्य स्वामिनारायणभगवतः परिवारेण स्वामिनारयणभगवतः जन्ममहोत्सवम् आयोजितम्। स्वामिनारायणभगवतः जन्म रामनवमी इति तिथौ त्रयोदशाधिकं द्विशतवर्षपूर्वम् अभवत्। उत्सवे प्रायः तस्य परिवारस्य अष्ट स्वमिनः आसन्। ते मेल्बोर्ननगरे एकस्य स्वामिनारायणभगवतः मन्दिरस्य उद्घाटनसमारोहे भारतात् आगच्छन्। अस्मिन् देशे आगम्य ते विभिन्ननगरे भक्तान् मेलितुं प्रवासं कुर्वन्ति।

२०१२-०३-२९ गुरुवासरः (2012-03-29 Thursday)

Advertisements