परीक्षाङ्कानि (Examination Marks)

अद्य गतसत्रस्य परिणामाय अङ्कानि दातुम् अन्तिमतिथी अस्ति। मया अङ्कानि गतशुक्रवासरे एव सज्जीकृतानि किन्तु तस्य परीक्षणम् अन्यः सहयोगी अपि करिष्यति। अहं तस्य प्रतीक्षां करोमि। सः प्रातःकाले स्वपितरौ चिकित्सालयम् अनयत्। अहम् आशासे सः शीघ्रमेव आगमिष्यति।

२०११-०७-०४ सोमवासरः (2011-07-04 Monday)

Advertisements