दिनेशवर्यः दिवं गतः (Dineshbhai passed away)

मम भार्यायाः भ्रातृजायायाः पिता श्रीदिनेशवर्यः ह्यः भारतदेशे कर्णावतीनगरे दिवं गतः। गतवर्षे सः स्वात्मजां मिलनाय केन्बरानगरे आगच्छत्। वयं प्रार्थामहै सः मुक्तः भवेत् इति।

२००९-०७-२७ सोमवासरः (2009-07-27 Monday)